• Cube ice molds

    घन बर्फाचे साचे

    आमचे पेटंट केलेले बर्फाचे साचे पाणी अतिशीत होण्यावर नियंत्रण ठेवतात. बर्फाचे गोळे किंवा चौकोनी तुकडे आत गोठण्यापूर्वी आमचे बर्फाचे साचे पाण्यातील सर्व हवेचे फुगे आणि अशुद्धी वेगळ्या काढून टाकतात आणि काढून टाकतात.